Tutkittaville - Lappeenranta

Tervetuloa mukaan seurantatutkimukseen!

Seurantatutkimuksen pääosassa ovat lapsi ja äiti, mutta isäkin pääsee osallistumaan omilla kyselykaavakkeillaan. Äitiä ja lasta tutkitaan lisäksi monipuolisesti, mistä tutkittavat saavat itsestään mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa.

 

Mistä tutkimus koostuu

Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeiden aiheet keskittyvät elämänlaatuun, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä ruoankäyttöön. Osa kyselykaavakkeista voi tuntua työläiltä tai aikaa vieviltä mutta antavat samalla mahdollisuuden miettiä omaa ja lapsen terveyttä eri näkökulmista.

 

Laboratorionäytteet

Sekä äidiltä että lapselta otetaan verikokeet. Näytteillä pyrimme saamaan laajempaa tietoa henkilön terveydentilasta ja sairauksien piilevistä riskitekijöistä. Lapsen näytteen ottaa erittäin kokenut laboratoriohoitaja ja hänen on mahdollista saada EMLA- puudutuslaastari ennen näytteen ottoa. Lapsen laboratorionäytteistä selvitämme pienen verenkuvan, johon kuuluu muun muassa valkosoluarvo, hemoglobiini, punasolujen määrä ja osuus sekä verihiutaleiden määrä. Näytteestä mitataan myös insuliini, kolesteroli, maksa-arvo, herkkä tulehdusarvo, verensokeri ja 6-8viikon ajalta sokeritasapainoa kuvaava arvo.

 

Äiti antaa näytteet pääsääntöisesti tutkimuskäynnin aikana. Äideiltä mittaamme insuliiniherkkyyden, kilpirauhashormonin, kolesteroliarvot, maksa- ja munuaisarvon, herkän tulehdusarvon sekä sokerirasituksen.

 

Tuloksista koehenkilöt saavat palautetta ja poikkeavien arvojen esiintyessä henkilöt ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

 

InBody-mittaus

Siinä missä tavallinen vaaka kertoo ainoastaan painosi, saat kehonkoostumusmittarista paljon muutakin monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä elimistössäsi tapahtuu. Mittaus tehdään sekä äidille että lapselle Saimaan ammattikorkeakoulussa.

 

Mittaus selvittää

  • lihas- ja rasvakudoksen määrää ja suhteellista osuutta kehonpainosta

  • viskeraali- eli vatsaontelorasvan ja sisäelinten välissä olevan rasvan määrää

  • rasva- ja lihaskudoksen jakautumista kehossa

  • elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilaa

    In-Body mittaus on osa tutkimusta ja siitä saa sekä kirjallista että suullista palautetta.

    Kehonkoostumusmittaukset ovat suosittuja ja niitä voi muulloinkin tehdä kuntosaleilla ja terveystapahtumissa korvausta vastaan. 

InBody mittauksen ajanvaraus numero on 040-7258826 ja 040-3582570


PWV

Pulssiaallon nopeusmittaus kertoo verisuonten elastisuudesta. Mitä jäykemmät suonet ovat, sitä nopeammin pulssiaalto niissä etenee. Verisuonten jäykistyminen kuuluu ikään, mutta ennenaikaisella elastisuuden menetyksellä on todettu olevan yhteys suurempaan sydän- ja verisuonitautien riskiin. PWV mitataan kivuttomasti kaulavaltimolta, kädestä ja nivusista. Mittaus tehdään sekä äidille että lapselle.

 

Actigraph ja Armaband – kiihtyvyysmittari

Lapsen mittari, Actigraph, on pieni punainen ja vilkkuva. Se kiinnitetään elastisen vyön avulla lapsen lantiolle, mistä se mittaa liikettä kolmelta eri suunnalta yötä päivää. Mittaria voi joko pitää vaatteiden alla tai päällä mieltymyksen mukaan. Mittaria tuskin huomaa tai tuntee, mutta vilkkuva valo voi herättää kavereiden huomion ja kiinnostuksen laitteeseen. Viikon aikana vanhempi ja päiväkodin henkilökunta täyttää helppoa päiväkirjaa lapsen aktiivisuudesta.

 

 

Äidin SenceWear Armbandilla voidaan mitata monia kuormitusilmiöön liittyviä tekijöitä sekä staattisissa että dynaamisissa työvaiheissa. Myös levon aikaiset liikkumiset rekisteröidään.

Mittari kiinnitetään käsivarteen, jossa se käynnistyy automaattisesti. Mittari on kooltaan melko pieni eikä sitä erityisesti tunne iholla tai huomaa vaatteiden alta. Mittausjakso kestää viikon ja sen aikana pidetään yksinkertaista liikuntapäiväkirjaa.

 

Sylkinäyte

Sylkinäytteestä tulkitaan DNA:ta ja erityisesti epigenetiikkaa sekä kortisolin vuorokausieritystä. DNA – tutkimus perustuu yksilöiden välisiin DNA:n rakenteen eroihin, joita nykyisillä menetelmillä voidaan löytää lähes rajaton määrä; näin jokainen yksilö voidaan erotella. DNA-testeillä voidaan esimerkiksi selvittää sukulaisuussuhteita ja eri tekijöiden tai sairauksien periytymistä.

 

Epigenetiikka keroo kuinka ulkoisilla tekijöillä kuten elintavoilla, ruokavaliolla on voinut vaikuttaa periytyviin tekijöihin, jotka eivät ole DNA:sta riippuvia. Muutokset epigenetiikassa voivat suoraan siirtyä seuraavalle sukupolvelle tai jopa hypätä sukupolvien yli.

Kortisolisylkinäytteellä voidaan myös selvittää kuinka paljon stressitaso vaihtelee vuorokauden ajasta riippuen. Molemmat sylkinäytteet tehdään sekä äidille että lapselle.

 

Hiusnäyte

Hius kasvaa noin 1cm kuukaudessa. Siihen kertyy muun muassa lääkkeitä ja ympäristön toksiineja. Hiusnäytteestä voidaan myös analysoida pitkän aikavälin kortisolitaso, jolloin päästään arvioimaan tutkittavan stressitasoa useampi kuukausi taaksepäin. Näin voidaan arvioida kroonisen stressin yhteyttä sairauksien kehitykseen. Hiusnäytteeseen tarvittava määrä hiuksia on varsin pieni ja näyte otetaan kivuttomasti eri puolilta päätä sekä äidiltä että lapselta.

 

Ulostenäyte

Näytteestä tutkitaan suoliston mikroflooraa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on ollut näyttöä siitä, että erilaisuudet rasvan jakautumisessa, painon muutoksissa sekä rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa näyttävät olevan yhteydessä suoliston mikrobeihin. On mahdollista että mikrobit käynnistävät sisäisen puolustusreaktion, joka voi johtaa insuliiniresistenssiin ja siten nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Äiti ja lapsi keräävät näytteen kotona ennen tutkimuskäyntiä.

 

Virtsanäyte (lapselle)

Lapselta otetaan tutkimuskäynnin aikana virtsanäyte, josta selvitetään ravinnosta saatua jodin määrää. Jodi toimii osana kilpirauhashormonia, joka muun muassa säätelee kasvua, aineenvaihduntaa ja kehitystä. Ylimääräinen jodi erittyy munuaisten kautta ja virtsan jodipitoisuus toimii indikaattorina ruoan jodipitoisuudelle.

Päivitetty: 27.08.2015