Tutkittaville - Helsinki

Tervetuloa mukaan seurantatutkimukseen!

Seurantatutkimuksen pääosassa ovat lapsi ja äiti, mutta isäkin pääsee osallistumaan omilla kyselykaavakkeillaan. Äitiä ja lasta tutkitaan lisäksi varsin monipuolisesti, mistä tutkittavatkin saavat itsestään mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa.

 

Mistä tutkimus koostuu ?

Kyselylomakkeet

Kyselylomakkeiden aiheet keskittyvät elämänlaatuun, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä ruoankäyttöön. Ne antavat mahdollisuuden miettiä omaa ja lapsen terveyttä eri näkökulmista.

 

 

Laboratorionäytteet

Sekä äidiltä että lapselta otetaan verikokeet. Näytteillä pyrimme saamaan laajempaa tietoa henkilön terveydentilasta ja sairauksien piilevistä riskitekijöistä. Lapsen näyte otetaan lastenklinikan laboratoriossa ja hänen on mahdollista saada EMLA- puudutuslaastari ennen näytteen ottoa. Lapsen laboratorionäytteistä selvitämme pienen verenkuvan, johon kuuluu muun muassa valkosoluarvo, hemoglobiini, punasolujen määrä ja osuus sekä verihiutaleiden määrä. Näytteestä mitataan myös insuliini, kolesteroli, maksa-arvo, herkkä tulehdusarvo, verensokeri ja 6-8 viikon ajalta sokeritasapainoa kuvaava arvo.

Äiti antaa näytteet tutkimuskäynnin aikana. Äideiltä mittaamme insuliiniherkkyyden, kilpirauhashormonin, kolesteroliarvot, maksa- ja munuaisarvon, herkän tulehdusarvon sekä sokerirasituksen.

Tuloksista koehenkilöt saavat palautetta ja poikkeavien arvojen esiintyessä henkilöt ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

 

Kehonkoostumus (InBody-mittaus)

Siinä missä tavallinen vaaka kertoo ainoastaan painosi, saat kehonkoostumusmittarista paljon muutakin monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä elimistössäsi tapahtuu. Mittaus tehdään sekä äidille että lapselle.

 

 

Mittaus selvittää

  • lihas- ja rasvakudoksen määrää ja suhteellista osuutta kehonpainosta

  • viskeraali- eli vatsaontelorasvan ja sisäelinten välissä olevan rasvan määrää

  • rasva- ja lihaskudoksen jakautumista kehossa

  • elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilaa

Tuloksista saa sekä kirjallisen että suullisen palautteen.

Kehonkoostumusmittaukset ovat suosittuja ja niitä voi muulloinkin tehdä kuntosaleilla ja terveystapahtumissa korvausta vastaan. 

 

 AGE – Advanced Glycation Endproducts

AGE-reader mittaa kivuttomasti sokeriaineenvaihdunnan lopputuotteita, joita kertyy kudoksiin elämän aikana. AGE-mittaus tehdään näin ollen ainoastaan äidille. AGE mittauksen tulos antaa mielenkiintoista ja suuntaa antavaa tietoa tämänhetkisestä riskistä sairastua sydän- ja verisuonitautiin, diabetekseen tai munuaisten vajaatoimintaan. Mittauksen tuloksesta saa käynnillä kirjallisen ja suullisen palautteen.  

 

PWV

Pulssiaallon nopeusmittaus kertoo verisuonten elastisuudesta. Mitä jäykemmät suonet ovat, sitä nopeammin pulssiaalto niissä etenee. Verisuonten jäykistyminen kuuluu ikään, mutta ennenaikaisella elastisuuden menetyksellä on todettu olevan yhteys suurempaan sydän- ja verisuonitautien riskiin. PWV mitataan kivuttomasti kaulavaltimolta, kädestä ja nivusista. Mittaus tehdään sekä äidille että lapselle.

 

Actigraph ja Armaband – kiihtyvyysmittarit

Lapsen mittari, Actigraph, on pieni, punainen ja vilkkuva. Se kiinnitetään elastisen vyön avulla lapsen lantiolle, mistä se mittaa liikettä kolmelta eri suunnalta yötä päivää. Mittaria voi joko pitää vaatteiden alla tai päällä mieltymyksen mukaan. Mittaria tuskin huomaa tai tuntee, mutta vilkkuva valo voi herättää kavereiden huomion ja kiinnostuksen laitteeseen. Viikon aikana vanhempi ja päiväkodin henkilökunta täyttää helppoa päiväkirjaa lapsen aktiivisuudesta.

Äidin SenceWear Armbandilla voidaan mitata monia kuormitusilmiöön liittyviä tekijöitä sekä staattisissa että dynaamisissa työvaiheissa. Myös levon aikaiset liikkumiset rekisteröidään.

 

Mittari kiinnitetään käsivarteen, jossa se käynnistyy automaattisesti. Mittari on kooltaan melko pieni eikä sitä erityisesti tunne iholla tai huomaa vaatteiden alta. Mittausjakso kestää viikon ja sen aikana pidetään yksinkertaista liikuntapäiväkirjaa.

 

Sylkinäyte

Sylkinäytteestä tulkitaan DNA:ta ja erityisesti epigenetiikkaa sekä kortisolin vuorokausieritystä. DNA – tutkimus perustuu yksilöiden välisiin DNA:n rakenteen eroihin, joita nykyisillä menetelmillä voidaan löytää lähes rajaton määrä. DNA-testeillä voidaan esimerkiksi selvittää eri tekijöiden tai sairauksien periytymistä.

 

 

Epigenetiikka kertoo kuinka ulkoisilla tekijöillä kuten elintavoilla ja ruokavaliolla on voinut vaikuttaa periytyviin tekijöihin, jotka eivät ole DNA:sta riippuvia. Muutokset epigenetiikassa voivat suoraan siirtyä seuraavalle sukupolvelle tai jopa hypätä sukupolvien yli.

Kortisolisylkinäytteellä voidaan myös selvittää kuinka paljon stressitaso vaihtelee vuorokauden ajasta riippuen. Molemmat sylkinäytteet tehdään sekä äidille että lapselle.

 

Hiusnäyte

Hius kasvaa noin 1cm kuukaudessa. Siihen kertyy muun muassa lääkkeitä ja ympäristön toksiineja. Hiusnäytteestä voidaan myös analysoida pitkän aikavälin kortisolitaso, jolloin päästään arvioimaan tutkittavan stressitasoa useampi kuukausi taaksepäin. Näin voidaan arvioida kroonisen stressin yhteyttä sairauksien kehitykseen. Hiusnäytteeseen tarvittava määrä hiuksia on varsin pieni ja näyte otetaan kivuttomasti eri puolilta päätä sekä äidiltä että lapselta.

 

Ulostenäyte

Näytteestä tutkitaan suoliston mikroflooraa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on ollut näyttöä siitä, että erilaisuudet rasvan jakautumisessa, painon muutoksissa sekä rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa näyttävät olevan yhteydessä suoliston mikrobeihin. On mahdollista että mikrobit käynnistävät sisäisen puolustusreaktion, joka voi johtaa insuliiniresistenssiin ja siten nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Äiti ja lapsi keräävät näytteen kotona ennen tutkimuskäyntiä.

 

Virtsanäyte (lapselle)

Lapselta otetaan tutkimuskäynnin aikana virtsanäyte, josta selvitetään ravinnosta saatua jodin määrää. Jodi toimii osana kilpirauhashormonia, joka muun muassa säätelee kasvua, aineenvaihduntaa ja kehitystä. Ylimääräinen jodi erittyy munuaisten kautta ja virtsan jodipitoisuus toimii indikaattorina ruoan jodipitoisuudelle.

 

Sydänultraääni tutkimus (lapsille)

Tutkimuksessa mittaamme lapsen pituuden, painon, verenpaineen ja EKG: sekä ultraäänikuvaamme lapsien suonien ja sydämen rakenteen. Tutkimus kestää noin tunnin eikä mikään osio satu. Tutkimuksesta saa suullisen palautteen sekä halutessaan valokuvan sydämestä.

 

 

Luustontiheystutkimus

Luunmineraalipitoisuutta mittaamme koko kehon alueelta DXA-laitteella, jossa tutkittava (äiti) röntgenkuvataan tutkimuspöydällä. Tarkempaa luuntiheyttä ja rakennetta selvitämme sekä äidiltä että lapselta, tietokonekerrosmenetelmällä paikallisesti, käsivarresta ja säärestä.  

 

Kuinka valmistautua käynnille

Tutkimukseen osallistuville lähetetään tutkimuspaketti paria viikkoa ennen sovittua tutkimuskäyntiä. Tutkimuskäynnille tulee valmistautua seuraavasti:
  • Taustatietokaavakkeet tulee täyttää kaikkien osallistuvien osalta

  • Ruokapäiväkirjaa tulee pitää kolmen päivän ajan. On hyvä merkitä annoskoot, tuotteiden rasvaprosentit ja kuitupitoisuudet sekä valmistusmenetelmät mahdollisimman tarkkaan.

  • Ulostenäyte tulee kerätä kotona ja näyte tulee säilyttää pakkasessa

  • Lapsen neuvolakortti tulee ottaa mukaan käynnille. Myös jos raskauksia on ollut RADIEL- lapsen jälkeen, tulee myös heidän neuvolakortit ottaa mukaan.

InBody – kehonkoostumusmittaus tehdään käynnillä ennen sokerirasitusta. Luotettavan tuloksen saamiseksi mittaus suoritetaan alusvaatteisillaan.

  •  Vältä fyysistä rasitusta, kovaa saunomista sekä alkoholinkäyttöä edellisen vuorokauden aikana. Nämä tekijät vaikuttavat kehon nestetasapainoon. Ne eivät kuitenkaan estä mittauksen tekemistä, mutta tuloksien tulkitsemisen kannalta on hyvä mainita mikäli edellä mainitut tekijät eivät ole toteutuneet.
  • Äidin ja lapsen yhteiskäynneille voi olla hyvä ottaa mukaan lapselle mieluista tekemistä.

Lapsien mieli ja vireystila vaihtelevat usein päivästä riippuen. Tämän vuoksi kaikilta lapsilta ei voi odottaa, että jokainen mittaus menisi täysin mallikkaasti. Tutkimusryhmä on kuitenkin erittäin tyytyväinen kaikkeen kerättyyn materiaaliin.

 

Mitä hyötyä sinulle on osallistumisesta?

Verikokeista saat tietää laboratoriotulokset ja poikkeavuuksien esiintyessä sinut ohjataan jatkotoimenpiteisiin.Käynnillä tehdyt mittaukset antavat tietoa tämänhetkisestä terveydentilastasi. Vaikka et olisikaan suunnitellut elämäntaparemonttia, on silti hyvä saada lisätietoa terveydentilastasi ja myös todeta mikä tämänhetkinen riski sydän- ja verisuonisairauksille on. Terveydenhuollossa sydän- ja verisuonitaudin riskiä arvioidaan yleensä ainoastaan kolesteroliarvojen ja verenpaineen perusteella.

Actigraph ja Armband – mittarit eivät ainoastaan rekisteröi päivän aikana tehtyjä liikuntasuorituksia vaan myös yön aikana saadun unen laatua. Viikon aikana kerätystä tiedosta saa kirjallisen palautteen kotiin, kun data on saatu puretuksi ja analysoiduksi.

InBody – kehonkoostumusmittauksesta saa äiti ja lapsi sekä kirjallista että suullista palautetta. Mittaukset antavat paljon sellaista tietoa mitä ei tavallisilla mittausvälineillä saa kerätyksi. Vaikka suunnitelmissa ei olisikaan elämäntaparemonttia, on mielenkiintoista tietää mistä painosi koostuu. Tulokset saattavat yllättää sinut.

Suun ja hampaiston tutkimuksesta saa yleistä palautetta hampaiden kunnosta ja tietoa mahdollisista tulehduksista. Tämän lisäksi on mahdollista saada kokoleuan röntgenissä otetut kuvat mukaansa pientä korvausta vastaan.

Päivitetty: 21.09.2016