Yhteistyökumppanit - alateksti

Yhteistyökumppanit

RADIEL tutkimus

RADIEL tutkimuksessa on mukana asiantuntijoita monelta eri taholta. Tutkimustiimiin on pyritty saamaan mahdollisimman monipuolinen joukko alansa parhaita, tutkimuksesta ja aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Henkilöstö koostuu suurelta osin kolmesta eri tahosta. Folkhälsan Samfundet, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratoriosta (HUS Lab).

[Lue lisää]