Tutkimus

Raskausdiabeteksen ja sen sikiökomplikaatioiden ennaltaehkäisy elämäntapamuutoksin (RADIEL)


 

RADIEL - tutkimuksen tausta

Vuonna 2008 käynnistynyt RADIEL-tutkimus selvittää ennaltaehkäisevän elämäntapaintervention vaikutuksia raskausdiabeteksen ja muiden raskauskomplikaatioiden (esim. sikiön liikakasvu) ehkäisyssä. Lisäksi selvitämme intervention vaikutuksia osallistujien ja heidän lastensa myöhempään terveyteen sekä riskiin sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksessa selvitetään myös onko raskausajan tekijöillä yhteyttä syntyneen lapsen kehitykseen, temperamenttiin ja muihin psykologisiin piirteisiin.

RADIEL 4-6 -vuotisseurantatutkimus

Intervention vaikutus äidin ja lapsen pitkäaikaisterveyteen

RADIEL-tutkimus on edennyt seurantavaiheeseen, joka selvittää äidin ja lapsen terveydentilaa 4-6 vuotta synnytyksen ja RADIEL-tutkimukseen osallistumisen jälkeen.

Kyseessä on yksi tai kaksi seurantakäyntiä, jotka sisältävät tutkimushoitajan tekemät mittaukset sekä verinäytteiden oton. Käynniltä tutkittavat saavat itselleen paljon tietoa mm. veren rasva- ja sokeriarvoista, unen- ja liikunta-aktiivisuuden mittaustuloksista sekä kehon koostumuksesta. Tämän lisäksi on myös mahdollisuus osallistua suun ja hampaiston tutkimukseen mikä vastaa perinteistä hammastarkastusta. Tutkimuskäynnistä saa palautetta suun ja hampaiden yleisestä kunnosta ja mahdollisista infektioista.

 Kutsukirjeitä seurantatutkimukseen lähetämme osallistuneille vuoden 2016 loppuun asti. 

Seurantatutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus toteutetaan sekä Helsingissä että Lappeenrannassa. Äidille ja lapselle järjestetään ensisijaisesti erilliset tutkimuskäynnit. Tällä kertaa kutsumme myös isät mukaan tutkimukseen. Heille ei kuitenkaan tule omaa käyntiä, vaan osallistuminen tapahtuu lähinnä kyselykaavakkeita täyttäen.

Kaikki kerättävä tieto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tulokset kirjataan nimettöminä. Tutkimukselle on haettu asianmukaiset tutkimusluvat. Lisätietoja tutkimushoitajiltamme.

Kutsukirjeitä seurantatutkimukseen lähetämme osallistuneille vuoden 2016 loppuun asti. Tervetuloa mukaan!

                                        

 

 

Päivitetty: 27.10.2015