Välkommen till Radiel-studiens hemsida!

På dessa sidor hittar du information om graviditetsdiabetes samt Radiel-studien.
Radiel-studien som påbörjades 2008 undersöker hur regelbunden motion, och hälsosamma matvanor påverkar:

  • Kroppens glukosmetabolism
  • Risken för graviditetsdiabetes och graviditetstoxikos (preeklampsi) 
  • Makrosomi (stor födelsevikt)
  • Moderns och barnets framtida hälsa

Rekryteringen till studien har tagit slut. En grupp på ca 800 mödrar med sina barn bildar ett globalt unikt forskningsmaterial. Vi tackar alla som deltagit!

Våren 2013 började uppföljningsstudien (Radiel 4-6års studien). Alla mödrar och deras 4-6 åriga barn som deltagit i studien har blivit inbjudna att ta del.  

Radiel-studiens bakgrund

Radiel-studien undersöker hur förebyggande livsstils åtgärd påverkar graviditetsdiabetes och andra graviditets relaterade komplikationer (exempelvis fosteröverväxt). Det undersöks även hur denna livsstilsintervention påverkar deltagarnas och deras barns framtida hälsa samt risken att insjukna i typ 2 diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Även frågan ifall graviditets faktorer påverkar barnets utveckling, temperament och psykologiska drag undersöks.

Radiel 4-6 års studien

Förebyggande livsstilsförändringarnas påverkan på mödrarnas och barnens långtidshälsa

Radiel-studien har framskridit till uppföljningsstadiet som undersöker moderns och barnets hälsotillstånd 4-6 år efter barnets födsel.

Uppföljningsstudien innefattar 1-2 kontrollbesök var det ingår mätningar gjorda av forskningssköterskan och tagandet av blodprov. Deltagarna kommer att få nyttig information gällande bl.a. blodets fett- och sockervärden, sömn- och motions aktivitet och kroppssammansättningen. Utöver detta har deltagarna möjligheten att delta i en tand undersökning vilket motsvarar en traditionell tandkontroll. Deltagarna för information gällande munnens och tändernas allmänna skick samt möjliga infektioner.
Kallelsebrev till kontrollstudien skickas ut ända till slutet av 2016.

Förverkligandet av uppföljningsstudien

Mödrarna och barnen blir inbjudna på separata kontrollbesök medan fäderna också blir inbjudna att delta genom att fylla i frågeformulär och blanketter.

All information hanteras konfidentiellt och utges inte till tredje parter. Forskningen har beviljats lämpliga och erforderliga tillstånd.

För mera information, kontakta gärna våra forskningsskötare.

Päivitetty: 01.03.2016